DELOVANJE DRUŠTVA

VINOGRADNIŠKO SADJARSKO DRUŠTVO POLJČANE SE PREDSTAVI (pdf)

PLAN DELA ZA LETO 2020 (pdf)

PLAN DELA ZA LETO 2019 (pdf)

PLAN DELA ZA LETO 2018 (pdf)

DELOVANJE DRUŠTVA V LETU 2017 (pdf)